Stručná pravidla

Ceník

 

Definice hry

Hra v bowlingu se stává z deseti částí. Hráč hraje v každé části, až na desátou, dva hody. Pokud jsou prvním hodem poraženy všechny kuželky, druhý hod neháže. V desáté části hraje hráč tři hody, v případě, že je započítán (docílen) strike nebo spare, pouze dva hody. Všechny části hry musí být u každého hráče u bowlingu provedeny podle pravidel. Automatické počítačové zařízení může být použito, pokud bude schopno provádět tisk záznamu o skóre části i jinak vyhovovat počítacím a hracím pravidlům hry. Hod je proveden, pokud hráčova koule protne hraniční čáru hracího území. Hod musí být proveden osobně a manuálně.

Způsob počítání

Počet shozených kuželek u hráčova prvního hodu je označen v malém čtverci v horním levém rohu této části a počet shozených kuželek u hráčova druhého hodu je označen v pravém horním rohu. Pokud není při druhém hodu v části shozena žádná ze stojících kuželek, bude počet označen (-). Počítání pro oba hody v části bude zaznamenáno okamžitě.

Strike

Strike je proveden, pokud je shozena celá sada kuželek při prvním hodu v části. To je označeno (X) v malém levém horním čtverci v části. Počítání pro jeden strike je 10 plus počet kuželek shozených v následujících dvou hodech.

Double

Dva po sobě jdoucí striky jsou double. Počítá se pro první strike 20 plus počet kuželek sražených v první následující části po druhém striku.

Triple

Tři po sobě jdoucí striky jsou triple. Počítá se pro první strike 30. K dosažení na koulení maximálních 300 bodů musí hráč nakoulet 12 striků za sebou.

Spare

Spare je počítáno, pokud neporažené kuželky po prvním hodu v části jsou při druhém hodu v téže části doraženy. Značí se (/) v malém čtverci v pravém horním rohu části. Počítání pro spare je 10 plus počet kuželek shozených při hráčově následujícím hodu.

Nesportovní chování

Za nesportovní chování se považuje zejména:

  • když hráč nerespektuje rozhodnutí oprávněných osob,
  • když hráč ruší soupeře při provádění hodu nebo mu překáží,
  • když se hráč posadí na svod nebo zásobník koulí
  • jednání hráče, které je v rozporu běžného společenského chování,
  • vstoupí-li hráč do hracího prostoru v době, kdy v něm je hrající hráč,
  • když hráč není připraven ke koulení ve stanoveném pořadí,
  • když hráč nepřiměřeně odkládá hod koule, pokud automatický stavěč je připraven registrovat poražené kuželky – nebo jinak zdržuje hru.